Natuurlijk & Biologisch
Schone & groene processen
Dierproef vrij & vegan
Voldoet aan alle normen
Zoek

Privacyverklaring

1. Doel en de reikwijdte van het privacybeleid

Department of Cosmetics B.V. (“Department of Cosmetics B.V.)”, “wij”, “ons” of “onze”) streven ernaar uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we “u” schrijven, bedoelen we u als onze klant, websitebezoeker of andere relevante derde zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waarmee we zaken doen en dergelijke. Het doel van dit privacybeleid is uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, evenals hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van u als u een aankoop doet op onze website, met ons correspondeert per post, e-mail of telefoon, een account aanmaakt voor de abonnementenservice op onze website of ons om informatie vraagt. We kunnen ook automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, surf acties en -patronen wanneer u onze website bezoekt. We verzamelen deze persoonsgegevens door het gebruik van cookies, server logs en andere vergelijkbare technologieën.
Sommige van de persoonsgegevens die we over u hebben, kunnen op een andere manier dan rechtstreeks van u worden verzameld, zoals van een kredietinformatiebureau, een regelgevende instantie of andere openbaar beschikbare databases.
Als u bepaalde gegevens niet verstrekt als hierom wordt verzocht, zijn we mogelijk niet in staat te voldoen aan onze verplichtingen jegens u of te reageren op uw verzoeken, waardoor we u niet het hoogst mogelijke serviceniveau kunnen bieden. Het kan ook zijn dat we niet aan onze wettelijke verplichtingen (zoals onze rapportagevereisten) kunnen voldoen.

3. Welke informatie verzamelen we?

De categorieën van persoonsgegevens over u die we kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken, omvatten:

 • algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, geslacht, persoonlijke identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres en overige contactgegevens;
 • financiële informatie, zoals bankgegevens, kredietinformatie en betalingsgeschiedenis;
 • marketing- en communicatiegegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden, gebruikersaccount gegevens van onze abonnementsservice, correspondentiegegevens wanneer u contact opneemt met de klantenservice en andere communicatie/abonnementsvoorkeuren;
 • technische gegevens, zoals internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; en
 • gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website gebruikt en aankoopgeschiedenis.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • onze contractuele en juridische verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt te beheren en na te komen;
 • te voldoen aan onze wettelijke en meldingsverplichtingen, zoals garantieclaims, boekhouding regelgeving en rapportage aan fiscale instanties en andere toezichthoudende instanties;
 • te reageren op uw vragen en verzoeken; en
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

De verwerking van uw persoonsgegevens niet gebaseerd op een wettelijke of contractuele eis zal worden gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om:

 • u te voorzien van marketingcommunicatie en andere publicaties (per post of per e-mail of sms of soortgelijke technologie) met betrekking tot onze zaken waarvan we denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, zoals algemene informatie en nieuwsbrieven;
 • gegevensanalyse te gebruiken om te onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze website te verbeteren; en
 • onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren.

We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming bij het gebruik van krediet als betalingsmethode om uw kredietwaardigheidsbeoordeling te evalueren. U kunt uw mening te geven en in beroep gaan tegen de beslissing door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).
We kunnen profilering gebruiken om u te voorzien van aangepaste marketing aanbiedingen.
We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze moeten gebruiken voor een andere reden en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u op de hoogte brengen en u de juridische grondslag daarvoor uitleggen.

5. Aan wie geven we uw persoonsgegevens?

In aanvulling op de bekendmakingen die redelijkerwijs nodig zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden beschreven, kunnen we informatie vrijgeven over u:

 • aan onze dienstverleners die mogelijk alleen namens ons de persoonsgegevens verwerken;
 • voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

Afgezien van wat in dit privacybeleid staat, delen we uw persoonsgegevens niet met derden.

6. Waar bewaren we uw persoonsgegevens en aan wie dragen wij deze over?

Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen een van de landen waarin we actief zijn, zodat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verzonden naar landen die mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming hebben als in de Europese Economische Ruimte. We zullen echter alle redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt, waardoor een passend beschermingsniveau ten opzichte van de mate van bescherming binnen de Europese Economische Ruimte wordt geboden.

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de nodige maatregelen om onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Natuurlijk is gegevensoverdracht via het internet van nature onveilig, en we kunnen niet instaan voor de veiligheid van gegevens verzonden via het internet.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens zo lang opslaan als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist voor de naleving van alle verplichte bewaar periodes onder de toepasselijke wetgeving.
Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen beschouwen we de mate, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

9. Wat zijn uw rechten?

9.1 Recht op toegang tot uw gegevens
U kunt ons opdragen u te voorzien van een kopie van de persoonsgegevens die we over u bijhouden. Het verstrekken van dergelijke informatie is in het algemeen gratis, maar onder bepaalde omstandigheden kan een vergoeding worden gevraagd.

9.2 Correctie, verwijdering en bezwaar
U kunt ons vragen om correctie van incorrecte gegevens die we over u hebben, evenals verwijdering van alle informatie die niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen echter voorkomen dat we bepaalde gegevens onmiddellijk verwijderen.

9.3 Uw toestemming intrekken
Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

9.4 Opt-out van marketing
U kunt ons opdragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, waaronder profilering analyse gecreëerd voor direct-marketingdoeleinden. In de praktijk zult u doorgaans vooraf uitdrukkelijk akkoord gaan met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en/of geven we u de gelegenheid u af te melden van het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ook uw abonnementen beheren door in te loggen op uw gebruikersaccount op onze website of ons te allen tijde via e-mail opdragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

9.5 Klachten indienen
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. U kunt uw browser zo instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om u te waarschuwen als websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze website; uw toegang tot bepaalde functionaliteiten en onderdelen van onze website kan echter ontoegankelijk worden of niet naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons cookiebeleid.

11. Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt niet voor de links op onze website naar andere externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere externe websites.

12. Beleidswijzigingen

Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en we kunnen dit van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te posten. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 05-06-2019.

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met via een van de onderstaande contactkanalen:

Department of Cosmetics B.V.
Swaenepol 14
6871 TP Renkum
Nederland
E-mail: info@departmentofcosmetics.nl
Telefoon: (+31) 85 01 88 710